eigenaarslogin >>

divider

O - peil of beter gezegd Overstromingspeil

O - peil of beter gezegd Overstromingspeil

Gepubliceerd op: 12-12-2013

Uitbreiding van de informatieverplichting

Vanaf vrijdag 11 oktober doet een nieuwe informatieverplichting zijn intrede voor vastgoedmakelaars, notarissen en eigenaars: het O(verstromingspeil) van een woning. Hierbij wordt de koper of huurder van een woning geïnformeerd over de overstromingsgevoeligheid van de woning die hij aankoopt of huurt voor meer dan 9 jaar.

Overstromingsgevoelige gebieden

Concreet wordt de consument geïnformeerd of het kadastraal perceel waarop de woning zich bevindt al dan niet gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied. Deze gebieden dienen echter in twee categorieën opgedeeld te worden. De kans op een overstroming is immers niet overal even groot. Daarom is er een onderscheid tussen:

  • effectief overstromingsgevoelige gebieden – Dit zijn gebieden die recent nog onder water liepen. Of waarvan modellen aangeven dat het er om de 100 jaar of frequenter overstroomt.
  • mogelijk overstromingsgevoelige gebieden – Deze gebieden overstromen uitsluitend bij heel extreme weersomstandigheden. Of bij een defect aan de waterkering, zoals een dijkbreuk.

Daarnaast zijn er ook risicozones voor overstromingen. De federale regering bakende de risicozones voor overstromingen af in het kader van de natuurrampenverzekering. Koopt u een woning in een risicozone? Dan betaalt u een hogere verzekeringspremie. Als uw woning na 23 september 2008 gebouwd is, mag de verzekeraar u zelfs een polis voor waterschade weigeren. De risicozones zijn beperkter in omvang dan de overstromingsgevoelige gebieden. In deze zones geldt al langer een informatieplicht.

Afgebakende gebieden

Ook voor vastgoed in afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende oeverzones geldt voortaan deze informatieplicht. Hier gaat het bijna altijd om zachte bestemmingen, meestal niet om bouwgronden.Klik hier om terug te keren naar de nieuwspagina.

divider

Vdhimmo gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. meer infoverder gaan